Много фирми предлагат транспортни услуги, съчетани с хамалски, което улеснява клиентите. При смяна на квартира или закупуване на ново жилище се налага ползване на транспорт за да се пренесе багажа. Да, може да се наеме само превозно средство, но много често има нужда и от работници за товарене и разтоварване на вещите.

За да се свърши качествено и срочно работата е добре да се ползват услугите на специализирана фирма в хамалски и транспортни услуги. Такава фирма разполага не само с транспортни средства за извършване на превоз от определена точка до определено място, но и с техника и оборудване за товарене и разтоварване. Тези фирми са в състояние да превозят товари с различен обем и конфигурация.

Използваното оборудване за товарене и разтоварване не само облекчава труда на работниците, но и защитава от нараняване имуществото, което се пренася. По желание на клиента всички вещи могат да се пакетират от фирмата-превозвач. Опаковането на вещите осигурява тяхното запазване, и лесно се товарят и разтоварват. Ползват се различни размери кашони, което позволява товара да бъде правилно разпределен в превозното средство.

За всеки клиент се прилага индивидуален подход. Квалифицирани специалисти разработват оптималния маршрут, отговарящ на изискванията на клиента, а така също се определят и параметрите на необходимото транспортно средство, което да осигури минимални разходи за превоза до съответното място.

Предлаганите транспортни услуги се изпълняват от водачи на МПС с дългогодишен стаж и добър опит в превоза. Това позволява на клиентите да поверят своето имущество, защото имат гаранция за доставянето му на определеното място в състояние в каквото са го натоварели.

Освен всички услуги в полза на клиента, се предлага и разглобяване на мебели, което улеснява товаренето им. След пристигане на желаното място същите могат да бъдат сглобени от квалифицираните работници.

Разбира се, транспортни услуги се предлагат не само за пренасяне от едно място на друго. Транспортните средства могат да се ползват и за извършване на вътрешни превози при заявка от предприятие или склад.

Могат да се ползват транспортните услуги и за разпределение и разнасяне на стоки от складовете в търговските вериги. Така търговците, както и производителите, не се налага да поддържат свои автомобили.

Leave a Reply