Групажни линии с фиксирани дни на отпътуване и доставка от/до всяка точка на:

 • България – Холандия – България
 • България – Белгия – България
 • България – Германия – България
 • България – Австрия – България
 • България – Франция – България
 • България – Англия – България
 • България – Ирландия – България
 • България – Гърция – България
 • България – Румъния – България
 • България – Швейцария – България
 • България – Полша – България
 • България – Чехия – Словакия – България
 • България – Унгария – България
 • България – Литва – Латвия – България
 • България – Словения – България • Комплектни превози от 1 до 22 тона (от 1 до 38ЕП;до 119куб.м.) до всяка точка на Европа
 • Комплектни превози от 1 до 24 тона до 119 кубм-38ЕП от/до всяка точка на страната
 • Хладилни превози
 • Превоз на дрехи на закачалки
 • Експресни доставки до 3000 кг от/до всяка точка на Европейския съюз
 • Ежедневни групажни превози между София – Пловдив – Бургас – Варна – Русе
 • Експресни доставки в Европа от 1 до 30 м³ и 100 до 3000 кг
 • Складиране
 • Карго застраховане