Жителите на многоетажните жилища са свикнали с наличните канализационна, водопроводна и отоплителна системи. Но тези съоръжения изискват периодични ремонти. Ако с вътрешното разположение на тръбите можете да се справите леко, то смяната на щранговете създава големи проблеми.

Канализационната, водопроводна и отоплителна системи са обща собственост на живеещите в сградата за това и разходите, направени за поддръжката им трябва да се заплатят от всички.

Има нормативи, съгласно които се определят и сроковете за смяна на щранговете. Но за съжаление тези изисквания не се спазват. Смяната на им много често се прави след сериозна авария.

Във всяко жилище има следните щрангове:

-          канализационни;

-          за подаване на студена и топла вода;

-          за отоплителната система.

Като цяло тяхната смяна преминава при еднаква последователност. А именно:

  1. Когато смяната се извършва в отоплителната или водопроводна система, трябва да се изчака да се оттече водата от цялата система. При смяна в канализационната система е необходимо да се спре водата, за да не се стичат отпадни води.
  2. Демонтаж на стари тръби. Добре е това да се направи от механика на дружеството. Ако се сменят щранговете във всеки апартамент, то ще бъде необходимо да се изтеглят тръбите от междуетажното пространство. Тази процедура (особено при работа със стари чугунени тръби на канализацията) може да бъде много трудна.
  3. Монтират се новите съоръжения.
  4. Пуща се топлата или студена вода и се следи за течове.

Най-добрият вариант е когато смяната на щрангове се прави във всички апартаменти едновременно.

Работата е в това, че именно в междуетажните пространства най-често се получава теч.

Ако се направи подмяна само в един апартамент, то в бъдеще (при авария) работата ще бъде много повече.

Като изключим общата последователност на работа, трябва да отбележим, че всяка система има своите особености.

При смяна на щранговете на отоплителната система трябва да се имат предвид следните особености:

-          Спиране на топлата вода може да се направи само от механик на дружеството, тъй като той знае мястото на крана.

-          При свързване на батерията към щранга е необходимо да се монтира спирателен кран. При протичане на радиатора не е нужно да се спира водата във всички апартаменти.

 

Leave a Reply