Избор на домоуправител за всяка жилищна сграда е изискване на закона за етажната собственост. Това е длъжност, чийто задължения са много. За да се изпълняват всички те е необходимо да се отделя много време в служба на съсобствениците.

Да се намери отговорен човек за тази длъжност е сравнително трудно или почти невъзможно. За това се казва, че добрият домоуправител е мечта за всяка кооперация. Съвестният и отговорен управител се грижи за доброто състояние на общата собственост, за спазване на правилника за вътрешния ред в кооперацията. В неговите задължения влизат чистотата и осветлението на общите части, плащане на всички общи сметки за ток, вода, чистач, асансьор.

Уреждането на всички взаимоотношения с общинската администрация са също негови задължения. Да се завежда постоянно домовата книга и да се знаят обитателите на жилища в сградата е отговорност на домоуправителя. Наред с това, той отчита всички приходни и разходни документи пред общото събрание на осбствениците.

Когато се намери добросъвестен и изпълнителен управител на етажната собственост е отлично попадение. Често това не може да се случи по обясними причини. Преди всичко няма свободни хора, желаещи да посветят свободното си време на общите дела. Дори да се намери такъв човек, то той често не намира разбиране от страна на собствениците. Голяма част от жителите на входа не внасят навреме своите задължителни вноски, скоето затрудняват работата му. Не са рядко и случаите, при които съседи не желаят да плащат за общите части, а ги ползват. Възникналите междусъседски разправии също са пречка за добросъвестна работа на управителя на входа.

Нуждата от ремонти в сградата е другия проблем, който е пречка да се намери домоуправител сред собствениците. В старите жилищни сгради почти всички общи части имат нужда от ремонт. Смяната на щрангове не търпи отлагане, входната дограма е в ужасно състояние, а покрива капи върху апартаментите от последния етаж.

Ако все пак не успеете да намерите търсения от вас домоуправител, то може да се доверите на фирма за професионално управление на етажната собственост. В тези фирми работят компетентни и отговорни специалисти, които се справят с всички проблеми, защото са много добре запознати със закона за етажната собственост.

Leave a Reply