Киприянова молитва се счита за много силна при лош поглед, негативна енергия, уроки, лоши болести. Тя често се желае от потърпевши християни. За да се избавят от всички тези действия, посочени по-горе, те трябва да четат тази молитва.

За измолване Божията помощ е добре да се уговорите със свещеника за деня, в който ще се чете Киприянова молитва. Самият свещеник трябва да се приготви за нея, както и вие самите. Хубаво е в къщи да имате икона на св. Киприян и всеки ден да се молите за вашето здраве и спасение от лошото въздействие на околните.
Магии, уроки и негативна енергия има в ежедневието на хората, което ги води в храма за спасение. Често дяволът невидимо въздейства на човека и той хваща по пътища, които не са присъщи за него – пиянство, побоища, хазарт. В някой от тези случаи се търси помощта на врачки и магьосници, за да се избави потърпевшия. В резултат на това още повече се влошава състоянието на пострадалия и се задълбочават разправиите между близките.

В магии и уроки се вярва, но трябва да се знае, че само Бог може да ни помогне и спаси. Такава е и Киприянова молитва, която отправена към Бог върши чудеса. Самият Киприян от магьосник става покровител и молител за доброто на човека. Той осъзнава по какъв грешен път е тръгнал със своите магии и се обръща за помощ и спасение към Бог. Той се моли сутрин и вечер да бъде спасен от всичко каквото е правил, разбира направеното от него и иска Божията милост. След покаяние той я получава и започва да се моли за своите братя и сестри, които страда от негативна енергия, уроки, магии.

Всеки от нас когато търси и моли за помощ трябва преди всичко да осъзнае причините, довели до това негово състояние. Само тогава може да се потърси свещеника и да му бъде четена Киприянова молитва. Въздействието на последната е винаги към доброто. Човек с Божията помощ се справя с всяко изпитание, дошло по невидими пътища. От Бог се измолва укрепване и излекуване, предпазване от лукавия дявол и нечисти духове.

Leave a Reply